Podpisywanie oświadczeń na rok szkolny 2018/2019

Podpisywanie oświadczeń na rok szkolny 2018/2019 dla dzieci nowoprzyjętych i kontynuujących.

UWAGA!!!

Dostarczenie przez rodziców oświadczenia potwierdzającego wolę zapisu dziecka do

Samorządowego Przedszkola nr 76 w Krakowie - na rok szkolny 2018/2019

odbywać się będzie w dniach od 30.04.2018 do 16.05.2018 w godzinach pracy sekretariatu.

(Dotyczy dzieci nowoprzyjętych i uczęszczających)

Niedostarczenie oświadczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca

w Samorządowym Przedszkolu nr 76.