Konkurs na bożonarodzeniową ozdobę ekologiczną.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w trzeciej edycji konkursu na bożonarodzeniowa ozdobę ekologiczną.

Regulamin III Edycji konkursu plastycznego EKOLOGICZNA OZDOBA BOŻONARODZENIOWA

Organizator:
Samorządowe Przedszkole nr 76 w Krakowie
Osoby odpowiedzialne:
mgr Jolanta Arendarczyk
mgr Magdalena Piasecka
mgr Ewelina Paciorek

Terminarz konkursu:
•    Przyjmowanie prac: 19.11 do 7.12.2018r
•    Obrady jury i rozstrzygnięcie konkursu: 12.12.2018r
•    Uroczyste wręczenie nagród: 14.12.2018r
        
Cel konkursu:
•    rozbudzanie świadomości ekologicznej
•    pielęgnowanie tradycji związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia
•    rozwijanie zainteresowań plastycznych, kreatywności oraz wyobraźni twórczej dzieci
•    wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych

Warunki uczestnictwa:

 • konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 3 – 6 lat i ich rodziców,
 • technika: dowolna,
 • każda praca powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, grupa przedszkolna, prace niepodpisane nie będą podlegać ocenie,
 • każdy uczestnik do konkursu może zgłosić tylko jedną pracę.

  Prosimy o dostarczanie prac konkursowych do grupy ODKRYWCÓW lub grupy PODRÓŻNIKÓW, termin dostarczania prac upływa z dniem 10 grudnia 2018r.

  Prace konkursowe zostaną ocenione w trzech kategoriach wiekowych:
  •    3-4 latki (ZDOBYWCY+ TROPICIELE)
  •    4-5 latki (PODRÓŻNICY+ ODKRYWCY)
  •    5-6 latki (BADACZE + MYŚLICIELE)
  przez komisję powołaną z ramienia organizatora na podstawie następujących kryteriów:
  •    zgodność pracy z tematem konkursu (ozdoba ekologiczna)
  •    inwencja i pomysłowość wykonania ozdoby
  •    ogólne wrażenia estetyczne

  Ogłoszenie wyników oraz uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 14 grudnia 2018r.


projekt i wykonanie magoosek@gmail.com