16.04 - ZAWIESZONE ZAJĘCIA W PRZEDSZKOLU!

Szanowni Państwo!


W dalszym ciągu trwa akcja strajkowa nauczycieli zatrudnionych w Samorządowym Przedszkolu nr 76 w Krakowie.
Nauczyciele zadeklarowali, iż we wtorek 16.04.2019 w dalszym ciągu będą strajkować.
W związku z zaistniałą sytuacją, jako dyrektor na którym spoczywa obowiązek zapewnienia bezpiecznego pobytu dzieci na terenie przedszkola z powodu braku możliwości zorganizowania doraźnych zastępstw i zapewnienia wszystkim dzieciom należytej opieki dnia 16.04.2019  za zgodą Dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa zajęcia w przedszkolu zostają zawieszone.  Zwracam się do Państwa  z prośbą o zrozumienie tej trudnej sytuacji i zapewnienie  w tym dniu opieki dzieciom. Dwóch nauczycieli we wtorek zadeklarowało, że podejmie pracę  (w grupie do 25 dzieci). Jedna nauczycielka będzie w pracy rano, druga po południu.                                                 

W trakcie zawieszonych zajęć w przedszkolu możemy sprawować opiekę tylko w wyjątkowych sytuacjach, ponieważ dyrektor nie jest w stanie zapewnić opieki wszystkim dzieciom. Dzisiaj w przedszkolu sprawowaliśmy opiekę nad trójką dzieci.
Wiem, że od dzisiaj w kilku przedszkolach w Krakowie strajk został już zawieszony nasze nauczycielki w dalszym ciągu deklarują udział w akcji strajkowej. Pragnę Państwa poinformować, iż dyrektor w trakcie strajku nie może w żaden sposób wpływać na decyzje strajkujących nauczycieli i nie może też uzyskać wcześniej jakiejkolwiek informacji na temat dalszego przebiegu akcji strajkowej.
Postaram się jutro przekazywać Państwu kolejne komunikat dotyczący organizacji pracy przedszkola. Liczę na Państwa wyrozumiałość w tej bardzo trudnej sytuacji.
W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny z przedszkolem.

 

Z poważaniem
Anna Stocka


projekt i wykonanie magoosek@gmail.com