17.04 - ZAWIESZONE ZAJĘCIA W PRZEDSZKOLU!

Szanowni Państwo!
W dalszym ciągu trwa akcja strajkowa nauczycieli zatrudnionych w Samorządowym Przedszkolu nr 76 w Krakowie.
Nauczyciele zadeklarowali, iż we wtorek 17.04.2019 w dalszym ciągu będą strajkować.
W związku z zaistniałą sytuacją, jako dyrektor na którym spoczywa obowiązek zapewnienia bezpiecznego pobytu dzieci na terenie przedszkola z powodu braku możliwości zorganizowania doraźnych zastępstw i zapewnienia wszystkim dzieciom należytej opieki dnia 17.04.2019 za zgodą Dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa zajęcia w przedszkolu zostają zawieszone.
 Zwracam się do Państwa  z prośbą o zrozumienie tej trudnej sytuacji i zapewnienie  w tym dniu opieki dzieciom.
Dwóch nauczycieli zadeklarowało, że podejmie w środę pracę  (w grupie do 25 dzieci). Jedna nauczycielka będzie w pracy rano, druga po południu.  W trakcie zawieszonych zajęć w przedszkolu możemy sprawować opiekę tylko w wyjątkowych sytuacjach, ponieważ dyrektor nie jest w stanie zapewnić opieki wszystkim dzieciom. Dzisiaj w przedszkolu sprawowaliśmy opiekę nad piątką dzieci.
Postaram się jutro przekazać Państwu kolejny komunikat dotyczący organizacji pracy przedszkola. Liczę na Państwa wyrozumiałość w tej bardzo trudnej sytuacji.
W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny z przedszkolem.

Z poważaniem
Anna Stockaprojekt i wykonanie magoosek@gmail.com