Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola na rok szkolny 2019/2020

UWAGA RODZICE !!!

Dostarczanie przez rodziców dokumentów potwierdzającego wolę zapisu dziecka do Samorządowego Przedszkola nr 76 w Krakowie  - na rok szkolny 2019/2020 odbywać się będzie w dniach od 29.04.2019 r. do 10.05.2019 r. w godzinach pracy sekretariatu.
(Dotyczy dzieci nowoprzyjętych i uczęszczających)

Druki „Potwierdzenie korzystania z wychowania przedszkolnego”, „Informacja o opłatach za korzystanie z wychowania przedszkolnego i za korzystanie z wyżywienia”  w roku szkolnym 2019/2020 są do pobrania poniżej lub do odebrania u nauczycieli w poszczególnych grupach. Nie przyjmujemy skanów !!!
Na dokumentach wymagane są podpisy obojga rodziców/opiekunów prawnych !!!
Niedostarczenie dokumentów będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca w Samorządowym Przedszkolu nr 76.

Potwierdzenie korzystania z wychowania przedszkolnego

Informacja o opłatach za korzystanie z wychowania przedszkolnego i za korzystanie z wyżywienia


projekt i wykonanie magoosek@gmail.com