Profilaktyka zdrowotna przedszkola w zakresie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 – koronawirusa w Polsce

Profilaktyka zdrowotna w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją w zakresie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 – koronawirusa w Polsce

Szanowni Rodzice,

Informuję, iż w Samorządowym Przedszkolu nr 76 w Krakowie na bieżąco prowadzona jest profilaktyka zdrowotna  w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją w zakresie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 – koronawirusa w Polsce : 

  • Stale  przeprowadzone są pogadanki z dziećmi na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania.
  • Przedszkole zapewnia warunki, które umożliwiają dzieciom oraz pracownikom prawidłową higienę rąk poprzez dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody. Zapewnia dostateczną ilość mydła w płynie.
  • W łazienkach umieszczone zostały obrazkowe instrukcje prawidłowego mycia rąk.
  • Przedszkole przestrzega bieżącej czystości pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, w tym utrzymanie urządzeń sanitarnych specjalnymi środkami dezynfekcyjnymi. Codziennie dezynfekowane są powierzchnie dotykowe / np. klamki/ oraz sprzęty /np. stoliki, krzesełka / we wszystkich pomieszczeniach.

Proszę wszystkich rodziców o współprace w zakresie podejmowanych przez przedszkole działań  profilaktycznych :

  • Mając na względzie dobro osób apeluje do wszystkich rodziców , aby nie przyprowadzali przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola.
  • Jeśli Państwo wróciliście z terenów występowania koronawirusa i macie objawy grypopodobne, należy bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną i zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Po powrocie z kraju w którym występują liczne zachorowania zachęcam do pozostania przez pewien okres w domu i obserwacji dziecka w zakresie wskazanych objawów.
  • W przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola, rodzicowi przysługuje zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust.1 lt .a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz. U. 2017, poz.1368)

Zalecenia jak również najnowsze informacje można znaleźć na stronach:

Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Ministerstwa Zdrowia

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie
https://www.gov.pl/web/koronawirus

W przypadku jakichkolwiek  wątpliwości należy dzwonić na czynną całodobowo infolinię Ministerstwa Zdrowia  tel. 800 190 590

Z poważaniem

Anna Stocka

Dyrektor przedszkola


projekt i wykonanie magoosek@gmail.com