Informacja dla rodziców dzieci nowo przyjętych na rok szkolny 2020/2021

W związku z wyjątkową sytuacją związaną z epidemią przedszkole obecnie nie ma możliwości organizacji zebrania dla rodziców dzieci nowo przyjętych, dlatego przesyłamy Państwu dokumenty oraz materiały niezbędne do uzupełnienia przed dniem 01.09.2020 r. Bardzo prosimy o dostarczenie podpisanych oryginałów dokumentów najpóźniej do dnia 27.08.2020 r.

Przedszkole czynne jest przez cały miesiąc sierpień, prosimy o wrzucenie w tym czasie dokumentów do skrzynki znajdującej się przed budynkiem przedszkola.

Ze względu na reżim sanitarny oraz obowiązujące wytyczne GIS na dzień dzisiejszy nie planujemy organizacji dnia adaptacyjnego w miesiącu sierpniu. O wszelkich zmianach w tym zakresie będziemy Państwa na bieżąco informować droga e-mail.

Przypominamy, iż osoby które jeszcze nie dostarczyły oryginału wniosku zapisu dziecka do przedszkola powinny wrzucić dokument do skrzynki znajdującej się przed budynkiem przedszkola.

Prosimy o wydrukowanie, uzupełnienie i podpisanie załączonych dokumentów:

- Potwierdzenie pobytu dziecka w przedszkolu

- Informacji o opłatach za korzystanie z wychowania przedszkolnego

- Upoważnienia do odbioru dziecka

- Pismo - Stan zdrowia

- Wizerunek dziecka

- Oświadczenie religia (wypełniają tylko rodzice dzieci 5,6 letnich)

Bardzo prosimy o zapoznanie się z przesyłanymi materiałami "Zanim Krzyś i Jola wejdą do przedszkola" i zastosowanie się do zaproponowanych porad adaptacyjnych , które pomogą dziecku poczuć się dobrze w pierwszych dniach pobytu w naszym przedszkolu.

Przesyłamy również informacje dotyczącą wyprawki przedszkolaka na pierwsze dni pobytu dziecka w przedszkolu.

Informacje na temat nazwy grupy do której dziecko zostało przypisane prześlemy Państwu w miesiącu sierpniu.

 


projekt i wykonanie magoosek@gmail.com