OFERTA PRZEDSZKOLA

Jesteśmy przedszkolem artystycznym. Naszym wychowankom przybliżamy sztukę poprzez różnorodne środki wyrazu. W świecie pełnym agresji wyzwalamy pozytywne nastawienie do otaczającej nas rzeczywistości poprzez dostępne formy oddziaływań, dostosowane do możliwości dzieci.

Przedszkole pracuje w oparciu o:

 • Podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego - tu
 • Program wychowania przedszkolnego Od przedszkolaka do pierwszaka autorstwa Iwony Brody - tu
 • Program wychowania przedszkolnego autorstwa Jolanty Kopały i Elżbiety Tokarskiej - tu

Nasi nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w czasie systematycznych obserwacji, prowadzonych w celu zapewnienia najlepszych warunków do osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Przedszkole bada gotowość do podjęcia nauki w szkole i, w zależności od wyników, prowadzi zajęcia wspomagające lub korygujące rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także umożliwia rozwój zainteresowań i talentów dzieci. Wychowankowie naszego przedszkola objęci są opieką psychologa i logopedy. Stosowane przez naszą kadrę metody i formy pracy są oparte na metodyce wychowania przedszkolnego, zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.

Katalog metod stosowanych w naszym przedszkolu:

 • Metody czynne

samodzielnych doświadczeń

kierowania własną działalnością dziecka

zadań stawianych dziecku

ćwiczeń utrwalających

 • Metody oglądowe

obserwacja i pokaz

osobisty przykład nauczyciela

udostępnianie sztuki (dzieła plastyczne, przedstawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne)

 • Metody słowne

rozmowy

opowiadania

zagadki

objaśnienia i instrukcje

sposoby społecznego porozumiewania się

metody żywego słowa

Nasi nauczyciele codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacają o nowatorskie rozwiązania metodyczne m.in.:

 • twórcze metody aktywności ruchowej: C. Orffa, R. Labana, A. i M. Kniessów,
 • Metodę Ruchu RozwijającegoW. Sherborne,
 • Metodę Dobrego StartuM. Bogdanowicz,
 • metodykę nauczania matematyki wg E. Gruszczyk- Kolczyńskiej i E. Zielińskiej,
 • aktywne słuchanie muzyki B. Strauss

W naszym przedszkolu tradycyjnie organizowane są imprezy i uroczystości:

 • Pasowanie na Przedszkolaka
 • Koncert pieśni patriotycznych
 • muzyczne Spotkanie ze Św. Mikołajem
 • Jasełkadla Babci i Dziadka
 • rodzinne kolędowanie
 • Powitanie Wiosny
 • Święto Rodziny

Organizujemy wycieczki, m. in. do:

 • Teatru Groteska
 • Muzeum Narodowego (różne oddziały)
 • Muzeum Inżynierii Miejskiej
 • Zamku Królewskiego na Wawelu
 • Jednostki Wojskowej w Balicach
 • Straży Pożarnej i na Policję
 • Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków Airport w Balicach

Nasi wychowankowie mają okazję brać udział w spotkaniach z ciekawymi ludźmi, np. z:

 • autorami książek dla dzieci
 • aktorem Teatru Groteska
 • Jaśkiem Melą
 • pilotem samolotów pasażerskich
 • pracownikiem CERNu
 • osobami wykonującymi ciekawe zawody (policjant, lekarz, nurek, ratownik GOPR itp.)

 Współpracujemy z wieloma instytucjami kulturalnymi m.in.:

 • Pracownią Ceramiki Artystycznej
 • Muzeum Narodowym
 • Zamkiem Królewskim na Wawelu
 • Muzeum Etnograficznym
 • Muzeum Inżynierii Miejskiej
 • Teatrem Groteska


projekt i wykonanie magoosek@gmail.com