RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Ramowy rozkład dnia grup

 • 7.30 - 8.45:
  zabawy samodzielne podejmowane z inicjatywy dzieci w kącikach tematycznych; zabawy  o  charakterze integracyjnym; praca z zespołem dzieci lub indywidualna  o charakterze obserwacyjnym, stymulacyjno - kompensacyjnym i wychowawczym, praca z dzieckiem zdolnym; gry i zabawy dydaktyczne – przybliżanie reguł; zabawy  i ćwiczenia logopedyczne - usprawniające narządy mowy; ćwiczenia poranne i zabawy naturalne doskonalące motorykę i zaspakajające potrzebę ruchu  z uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom postawy;
 • 8.45 - 9.00:
  przygotowanie do śniadania - czynności samoobsługowe i higieniczne;
 • 9.00 - 9.30:    
  śniadanie – nabywanie i doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków; nauka prawidłowego trzymania  sztućców, wdrażanie do samodzielnego spożywania  i komponowania posiłków (wybór warzyw z uwzględnieniem indywidualnych upodobań i walorów odżywczych);
 • 9.30 – 11.30
  zajęcia kierowane w sali lub na powietrzu wspierające całościowy rozwój dziecka z uwzględnieniem ich możliwości, oczekiwań poznawczych i potrzeb wyrażania stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem jej obszarów: fizycznego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego rozwoju dziecka; czynności porządkowe, samoobsługowe (nabywanie i doskonalenie umiejętności ściągania i zakładania ubrań)    i higieniczne (nabywanie umiejętności właściwego korzystania z łazienki); pobyt na powietrzu - gry i zabawy zaspokajające potrzebę ruchu, obserwacje przyrodnicze, swobodne zabawy dzieci;
 • 11.30 - 12.00:
  czynności samoobsługowe w szatni; przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne; pogadanki   na temat zdrowego odżywiania i kulturalnego zachowania przy stole;
 • 12.00 - 12.30
  obiad; ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami; wdrażanie do kulturalnego i spokojnego spożywania posiłku.
 • 12.30 - 13.30
  odpoczynek poobiedni przy muzyce relaksacyjnej, słuchanie bajek i krótkich utworów literatury dziecięcej;
 • 13.30 - 14.00
  czynności samoobsługowe i porządkowe; przygotowanie do podwieczorku - nabywanie umiejętności nakrywania do stołu;
 • 14.00 - 14.30
  podwieczorek; czynności o charakterze porządkowym i samoobsługowym;
 • 14.30 - 17.00
  zabawy tematyczne, konstrukcyjne, plastyczno-techniczne, ruchowe; praca z małym zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulacyjno  - kompensacyjnym, wychowawczym; praca z dzieckiem zdolnym; zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania  i zdolności dzieci, gimnastyka korekcyjna, zajęcia  religii dla dzieci, których rodzice wyrazili takie życzenie; zabawy w kącikach zainteresowań podejmowane z inicjatywy dzieci; prace  porządkowe,  pobyt na powietrzu - gry i zabawy zaspokajające potrzebę ruchu, obserwacje przyrodnicze, swobodne zabawy dzieci;


projekt i wykonanie magoosek@gmail.com