ZADANIA NA ROK 2020/2021

I.  „Ogród Doświadczeń”;
II.  „Kto Ty jesteś? Polak mały”

"Ogród doświadczeń"- kształtowanie opiekuńczej postawy dziecka wobec roślin oraz pokazywanie walorów estetycznych, harmonii panującej w przyrodzie oraz zaangażowanie dzieci do udziału w pracach pielęgnacyjno- porządkowych  w ogródku przedszkolnym.

 1. Prowadzenie prac ogrodniczych w małych grupach, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa
 2. Wygospodarowanie fragmentu ogrodu na łąkę kwietną- prowadzenie obserwacji ekosystemu
 3. Systematyczne wzbogacanie sprzętu ogrodniczego
     • Kompostownik,
     • Tyczki do prowadzenia fasoli i pomidorów
 4. Wykorzystanie w pracy z dziećmi 6- letnimi scenariuszy zajęć opracowanych przez Fundację Banku Ochrony Środowiska w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Tradycyjny Sad”
 5. Udział w warsztatach/ spacerach edukacyjnych organizowanych przez Centrum Edukacji Ekologicznej „Symbioza”
 6. Kontynuowanie współpracy z autorką Programu „Bezpieczne Gniazdo. Ruch w Naturze”  i kontynuacja realizacji  jego założeń
 7. Organizacja zabaw z zakresu integracji sensorycznej, położenie nacisku na wielozmysłowe poznawanie otoczenia
 8. Organizacja zajęć w ogrodzie przedszkolnym; obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze itp.
 9. Organizacja spotkań ze specjalistami np. ogrodnik, pszczelarz, florysta
 10. Zabawy badawcze - „Co kryje wnętrze kwiatu?” – wykorzystanie szkieł powiększających i mikroskopu  
 11. Zabawy matematyczne; klasyfikacja kwiatów ze względu na wybrane cechy, przeliczanie, tworzenie kwiatowych rymów
 12. „Malujemy w plenerze” - prace plastyczne z wykorzystaniem sztalug
 13. „Rośliny zielne w ogrodzie” - poznanie gatunków, zabawy badawcze, przyrodnicze
 14. Stanisław Wyspiański i jego „Zielnik” - tworzenie zielnika
 15. „Bal Kwiatów”
 16. Relaksacja w ogrodzie; słuchanie odgłosów przyrody; nagrywanie śpiewu ptaków, szumu wiatru
 17. Przestrzeganie procedur bezpieczeństwa; wprowadzenie i utrwalanie podstawowych zasad higieny; modyfikacja kodeksów poszczególnych grup wiekowych


„Kto Ty jesteś? Polak mały” - kultywowanie tradycji regionalnych i narodowych oraz kształtowanie odpowiedzialności za dziedzictwo kulturowe własnego kraju

 

 1. Poznanie kultury i tradycji Polski, uczestnictwo w obrzędach związanych ze świętami i uroczystościami
 2. Gromadzenie i oglądanie pocztówek z różnych miast i regionów Polski, wykonanie albumów „Nasze Podróże po Polsce”
 3. Poznawanie wybranych regionów Polski; Bajki i baśnie polskie, słuchanie nagrań polskich utworów muzycznych, nauka wybranych tańców ludowych
 4. Kształtowanie postaw prospołecznych poprzez udział w akcjach charytatywnych
 5. „Korona dla  Królowej Jadwigi” – małopolski konkurs plastyczny
 6. Udział w ogólnopolskim projekcie „Idź Ty lepiej sobie Koziołeczku szukać swego Pacanowa”
 7. Przybliżenie dzieciom nowo przyjętym do placówki postaci patronki oraz odsłuchanie i nauka hymnu przedszkola
 8. Prowadzenie Kroniki Przedszkola
 9. Poznajemy polską literaturę :
     • Cykliczne spotkania z bibliotekarzem oraz rodzicami– słuchanie wybranej literatury .
     • Udział dzieci w konkursach plastycznych oraz zajęciach organizowanych przez bibliotekę /Pedagogiczna, publiczną /


projekt i wykonanie magoosek@gmail.com